Plannen in onzekere tijden

Hoewel het de vraag is in hoeverre de crisis de Nederlander direct in de portemonnee heeft getroffen, is het toch wel zinvol een aantal zaken te gaan optimaliseren...  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart | Tags: Financiele Planning - Risk Management -

Hypotheek. Op zeker of een lage rente?

De rente gaat omhoog! Als u in de gelukkige omstandigheid verkeert enige overwaarde in uw huis te hebben...  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart

Pensioen 70% laatste loon onhaalbaar?

De norm van 70% van het laatstverdiende loon bestaat al sinds jaar en dag. Veel mensen gaan ervan uit dat hun pensioen goed geregeld is EN dat dat 70% is. Is dat ook zo?  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart

Wel of niet aflossen op hypotheek?

De trend om de hele hypotheek maar aflosvrij te willen houden, leidt er wel toe dat je op je 65ste nog steeds de volle mep aan rente moet betalen. Voo...  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart | Tags: Hypotheek - Financiele Planning -

Let op bij verlengen van de rente-vast-periode!

Tegen het einde van de met u afgesproken rentevastperiode krijgt u van de geldverstrekker een brief met nieuwe rentes. Als u niet reageert, wordt de rente meestal vastgezet voor dezelfde periode als die u eerst had. Sommige banken en verzekeraars hebben er een handje van...  VERDER
Hans Kuijpers, Kuijpers en Lievaart

Vermogen Opbouwen door Samengestelde Interest

Er is geen mooier systeem dan de rente op rente. Door over lange tijd steeds een bedrag te sparen en dat op een renterekening te zetten, bouw je ongemerkt...  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart

De Opeethypotheek

Vooral ouderen hebben ermee te maken dat zij in een huis met aanzienlijke overwaarde wonen, terwijl de mogelijkheden om geld uit te geven beperkt zijn vanwege de relatief geringe inkomsten. Hoe mooi zou het niet zijn om geld op te nemen uit de overwaarde?  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart | Tags: Hypotheek -

Geen overeenstemming rendement pensioenen

De commissie van DNB, CPB, werkgevers en werknemers, die moest gaan uitmaken met welk percentage berekend mag worden hoeveel de pensioenreserves stijgen is er niet uit gekomen...  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart

Pensioenen geven stress

Het resterend beleggingsdeel was zo risicovol belegd geweest dat het in 2008 voor 80% in waarde was gedaald. Met de hypotheek was het niet veel beter. Eigenlijk was hij in de 10 respectievelijk 7 jaar niets opgeschoten....  VERDER
Hans Kuijpers, Kuijpers en Lievaart | Tags: Pensioen - Vastgoed - Vermogensbeheer -

Successierecht besparen

Over een erfenis wordt successierecht geheven, een erfenisbelasting, die als grondslag heeft dat omdat degene die iets erft er niets voor gedaan heeft en er dus eigenlijk geen recht op heeft, de Staat er dus wel een flink bedrag van mag hebben. Hoe verder weg de erfgenaam van de erflater afstaat, hoe hoger...  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart

Huizenprijzen net zo veranderlijk als aandelenwaarden

Wat blijkt? De huizenprijzen zijn door de eeuwen heen, gecorrigeerd naar inflatie, gemiddeld nauwelijks verschillend, maar lopen wel steeds op, om even later weer (diep) weg te zakken. Economische rampspoed en daling van de bevolkingsaantallen zijn  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart

Negatief rapport AFM hypotheekbemiddelaars

De AFM heeft op 1 november een rapport gepubliceerd over hypotheekbemiddelaars in Nederland. Eén van de zaken die uitgebreid in het nieuws was, is dat een aantal adviseurs niet op de hoogte zijn van essentiële zaken, zoals dat hypotheekrente maar 30 jaar aftrekbaar is. De conclusie is echter dat 75% de ...  VERDER
Paul Vernooijs, Kuijpers en Lievaart


     


Trefwoord(en):

Pensioen
Hypotheek
Financiële planning
Verzekeringen
Vastgoed
Vermogensbeheer
Risk management

VOORDEEL OP INTERNET
  • Verzeker hier uw auto
  • Reisverzekering
  • Brandverzekering
  • Inboedel verzekering
Ziektekostenverzekering